Ako vycvičiť draky

Keď Štikút a jeho verný drak Bezzubý zachránili obyvateľov ostrova Berk a porazili červenej smrti, Vikingov z Berka ich skutky inšpirujú a rozhodnú sa uzavrieť s Drakom Mier. Štikút však rýchlo zisťuje, že Spolužitie ignorantských Vikingov a hrozivých drakov má ďaleko od dokonalosti a slabá Aliancia može kedykolvek zaniknutí. Aby vyriešil tento problém, Štikútov otec Chladnobrv Obrovský sa rozhodnú založiť na ostrove dračiu akadémiu, kde sa jeho syn spolu s priateľmi budú vzdelávať a učiť sa o drakoch.