Archer

James Bond nie je jediným agentom pod slnkom. Ďalším takým bojovníkom je Sterling Archer, atraktívny agent slávnej tajnej služby ISIS. Avšak Archer nie je len tak obyčajným agentom. Namiesto toho, aby neustále zachraňoval svet pred zničením, radšej míňa väčšinu prostriedkov z konta prideleného na čerpanie pri plnení misií za alkohol, štýlové oblečenie a hlavne za luxusné ľahké devy.