Archer

James Bond nie je jediným agentom pod slnkom. Ďalším takým bojovníkom je Sterling Archer, atraktívny agent slávnej tajnej služby ISIS. Avšak Archer nie je len tak obyčajným agentom. Namiesto toho, aby neustále zachraňoval svet pred zničením, radšej míňa väčšinu prostriedkov z konta prideleného na čerpanie pri plnení misií za alkohol, štýlové oblečenie a hlavne za luxusné ľahké devy.

 

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.