Berlín, Berlín

Konečne. Konečne maturita, konečne voľná! Konečne na dovolenku s priateľom Tomom. Ale Tom ide do Berlína. Jeden list a Lolle ide nočným vlakom za ním. Stretne Toma na trhu. Je šokovaná: Tom sa práve vášnivo bozkáva s Bernadette. Rýchlo preč! Pri úteku zhodí Lolle jednu blondínku, ktorá spadne do kopy vajec pred jedným zo stánkov. Nebudem plakať!, hovorí si Lolle, keď jej stekajú slzy po tvári. Lolle sa schová u bratranca Svena, najprv iba na jednu noc. Druhý deň. Lolle je späť na trhu, Tom sa bozkáva s nejakou inou a je tam aj blondína. Lolle chce svojho Toma späť. Blondína Rozalie má rovnaký problém : ľúbi Bernadette a chce ju získať späť. Duo Lolle Rosalie sa vláme do bytu Bernadette, sú však takmer odhalené a musia ukryté v skrini pozorovať ľúbostný akt zamilovanej dvojice. Späť na ulici. Lolle má toho už po krk. Rosalie, ktorá je momentálne bez strechy nad hlavou, chce odísť. Lolle sa ale nevzdáva. Poznám tu jeden byt a mám nápad, ako tých dvoch dostaneme od seba...!, prehovorí Lolle Rosalie. Aj takto môže vzniknúť priateľstvo.

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.