Bratstvo neohrozených

Za príbehom odvahy, obetovania sa, kamarátstva a hrdinstva - Bratstvo neohrozených, stoja producentsky dva najväčšie filmové talenty - Tom Hanks a Steven Speilberg.10-dielny seriál z obdobia 2.svetovej vojny zachytáva osudy amerických výsadkárov počínajúc tvrdým výcvikovým táborom v Georgii 1942 ,cez vysadenie v Normandii v Deň-D ,potlačenie fašistických vojsk pri Rýne až po dobitie Hitlerovho Orlieho hniezda v Berchestgadene v r.1945. Každá z desiatich epizód je obohatená výpoveďami priamych účastníkov týchto bojov.

" "