Červená volavka / Red Sparrow - 2018

Kategória: Dráma / Thriller

 

Baletky, ktoré musia predčasne ukončiť svoju kariéru, to nemajú jednoduché. Celý svoj život do tej chvíle venovali len tancu a ich príprava na skutočný život nie je dokonalá. Až na maximálnu sebadisciplínou a vôľou dohnánou až do krajnosti.

Trailer:

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.