Hviezdna brána

Po návrate na Zem si plukovník Jack O'Neill užíva pokoj, ale len do doby, kedy je opäť povolaný do služby. Generál Hammond, ktorý nahradil generála Westa, mu oznámi, že na Zem prenikla osoba, ktorej oči horeli. O'Neill sa teda vydáva späť na Abydos, kde zisťuje, že Brána zakopaná nebola a že Daniel objavil miestnosť, ktorá ukazuje na sieť Hviezdnych brán po celom vesmíre.