Hviezdna brána

Po návrate na Zem si plukovník Jack O'Neill užíva pokoj, ale len do doby, kedy je opäť povolaný do služby. Generál Hammond, ktorý nahradil generála Westa, mu oznámi, že na Zem prenikla osoba, ktorej oči horeli. O'Neill sa teda vydáva späť na Abydos, kde zisťuje, že Brána zakopaná nebola a že Daniel objavil miestnosť, ktorá ukazuje na sieť Hviezdnych brán po celom vesmíre.

 

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.