Já, legenda (2007)

Robert Neville je síce špičkový vedec, ale ani on nedokázal zabrániť šíreniu nebezpečného vírusu, ktorý bol vyvinutý ľuďmi a nedá sa liečiť. Neville je z neznámeho dôvodu voči vírusu imúnny a ako jediný príslušník ľudského rodu žije v troskách New York City. Možno je dokonca posledným žijúcim človekom na planéte. Už tri roky, deň čo deň, vysiela do éteru svoju správu a hľadá ďalšie preživší.

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.