Kde bolo, tam bolo / Bylo, nebylo

 1. séria   2. sér ia   3.  séria   4. séria   5. séria   6. séria   7. séria

Rozprávky existujú. A v jednej z nich zlá čarodejnica všetky postavy z rozprávkového sveta zakliala uväznila v skutočnom svete, kde si už nikto z nich nepamätá kým pôvodne bol ...