Klinika Grace / Chirurgové

1. s éria   2.  séria    3. séria    4. séria   5. séria   6. s éria   7. séria

8. séria   9. séria   10. séria   11. séria   12. séria   13. séria   14. séria

Meredith Grey, dcéra slávnej lekárky, sa dostáva do prestížneho programu. Cieľom tohto programu je vychovať najlepších chirurgov. Meredith si čoskoro nájde medzi konkurentmi priateľov.