Klinika Grace / Chirurgové

1. s éria   2.  séria    3. séria    4. séria   5. séria   6. s éria   7. séria

8. séria   9. séria    10. séria    11. séria   12. séria   13. séria   14. séria

Meredith Grey, dcéra slávnej lekárky, sa dostáva do prestížneho programu. Cieľom tohto programu je vychovať najlepších chirurgov. Meredith si čoskoro nájde medzi konkurentmi priateľov.