Kravaťáci / Suits

Mike Ross je geniálny mladík s fotografickou pamäťou, ktorý si zarába najrôznejšími spôsobmi. Hoci na práva nikdy nechodil, je jedného dňa najatý advokátom jednej prestížnej právnickej firmy, ktorá však naberá právnikmi len z Harvardu. Tak sa rozbieha jeho kariéra ako právnika na jednej strane s jeho dokonalou pamäťou a na strane druhej s jeho obrovským tajomstvom, ktoré môže kedykoľvek vyplávať na povrch ...

 

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.