Mustang - 2015

Kategória: Dráma

(titulky)

Päť sestier žijúcich na vidieku severného Turecka sa jedného slnečného dňa vracia zo školy a nevinne sa dáva do hry pri jazere s tunajšími chlapci. Avšak to, čo je pre nich naivná hra, je pre ich tradične zmýšľajúcich babičku a strýka neprípustný a nemorálny škandál, ktorý nevhodne odhaľuje ich rastúca sexualitu. Domácnosť sa pre dievčatá okamžite mení vo väzení, kde sú sestry izolované od okolitého života, vychovávané k správnym mravom a nútené k dodržiavaniu tradičnej role ženy v moslimskej spoločnosti.

Trailer:

Online (titulky):