Pán času / Doctor Who

Devätnásťročná Londýnčanka Rose Tyler (Billie Piper) žije jednotvárny život predavačky v obchodnom dome s oblečením a nevidí pred sebou inú budúcnosť. To sa zmení vo chvíli, keď ju po záverečnej v sklade napadnú oživené figuríny. Zachráni ju záhadný muž, ktorý sa predstaví ako Doktor. Má nezvyčajné vedomosti a odlišné vnímanie časopriestoru, než ostatní ľudia. Rose na neho naráža znova a znova a ocitá sa uprostred boja o budúcnosť ľudstva, o ktorom ľudia ešte nevedia.

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.