Panika na Rock Island (2011)

Na veľkom rockovom festivale usporiadanom v prístave v Sydney sa nadšenie čoskoro zmení v hrôzu, keď sa davom šíri vysoko nákazlivý vírus pojedajúcich ľudské mäso. Onedlho sa celé mesto ocitne v núdzovom stave a úrady sa urputne snaží potlačiť vznikajúci paniku. Najmä vo chvíli, keď sa hlavný policajný lekár Jim Quinn (Grant Bowler) dozvie, že epidémia nevznikla náhodne.

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.