Perníkový tatko / Breaking Bad

1. séria   2. séria    3. séria    4. séria   5. séria

Walter White je stredoškolským učiteľom chémie a po jednej nehode sa dozvedá, že má rakovinu pľúc v pokročilom a neoperovateľnom štádiu. Celá jeho rodina je touto správou zasiahnutá, ale Walter má na mysli len jediné. Musí pre svojho postihnutého syna a ženu s dieťaťom na ceste zabezpečiť čo najviac peniaze, aby po jeho smrti nemuseli strádať. Rozhodne sa využiť svojich znalostí chémie a dá sa na kriminálnu dráhu. Spoločne s jedným zo svojich študentov, s Jessom Pinkmanem, začnú vyrábať pervitín a následne ho aj na vlastnú päsť predávať...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.