Potomek - 2019

Kategórie: Horor / Thriller

(titulky)

V rovnakom čase ako prišiel na svet malý Miles, sa na inom mieste odohrala tragédia. Dve zdanlivo nesúvisiace udalosti sa o niekoľko rokov prepojí desivým spôsobom.

Trailer:

Online (titulky)