Simpsonovci / The Simpsons / Simpsonovi

Simpsonovci, najznámejšia animovaná rodina, žijú v meste Springfield. Homer, hlava rodiny, je nezdravo žijúci, pivom sa živiaci tvor, ktorý pracuje v jadrovej elektrárni ako bezpečnostný kontrolór. Marge je tvrdo pracujúca žena v domácnosti, Bart je známy provokatér a Lisa je malý génius. Najmladšia dcéra Maggie chodí zatiaľ len po štyroch.
31. séria   32. séria  

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.