Stratená duša / Lost Girl

1. séria   2. séria   3. séria   4. séria   5. séria

Bo je nádherná a charizmatická. A tiež je to succuba. Nadprirodzená bytosť, ktorá sa živí vysávaním sexuálnej energie z ľudí, čo občas môže mať fatálne následky.