The Mentalist - S05E13

    

The Red Barn

(27 Jan. 2013) - Crime | Drama | Mystery

Red John and the Visualize cult seem to be connected to a 25 year-old triple homicide at a barn. Lisbon's 10 year anniversary with the CBI is celebrated and she is offered a job exterior of CBI by Ray Haffner. She declines and chooses to stay after learning that Haffner is a member of Visualize, and possibly worked at the barn where Red John painted his first smiley face. Patrick Jane narrows down his Red John suspect list to 408 names.

 

" "

 

 

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.