Tie roky sedemdesiate

1. s éria   2. s éria   3. séria   4. sé ria   5. séria   6. séria   

7. séria   8. séria

Eric, Donna, Fez, Jackie, Michael a Steven, ktorých spájajú radosti a strasti dospievania, bývaju v Point Place vo Wisconsine. Píše sa rok 1976 a partia teenagerov tu spoločne prežíva celý rad zábavných dobrodružstiev i malérov.