Vzkriesenie démona - 2015

Kategória: Thriller

Skupina vedcov sa snaží posunúť poznanie až na samú hranicu božstva a získať nepredstaviteľnú možnosť priviesť späť k životu mŕtve telo. Kým Ježiš si vzkriesením Lazára vydobyl vieru svojich nasledovníkov, vedecký experiment narazí na úplne opačné sily a jeho následky sa ponesú v znamení skazy. Prvý pokus skupiny mladých vedcov je oživiť mŕtveho psa. Pri jeho opakovaní sa ale veci zvrtnú a po zásahu elektrinou jedna z členiek tímu zomrie. V okamžitom šoku sa ostatní rozhodnú pre vyskúšanie svojho zázraku na ľudskom tele... (oficiálny text distribútora)

Trailer: