Živí mŕtvi / The Walking Dead

1. séria   2. séria   3. séria   4. séria   5. séria   6. séria   7. séria

8. séria   9. séria 

Hlavným hrdinom je policajný dôstojník Rick Grimes, ktorý vedie skupinu preživších vo svete, ktorý ovládli zombie. Spoločne s nesúrodú skupinou ľudí putujú zničenú krajín, snažia sa prejsť a nájsť také útočisko, v ktorom by mohli mať nejakú budúcnosť ...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.