1. séria - 13 dôvodov prečo / 13 Reasons Why

Kazeta 1, strana A   (CZ dabing) Škola sa stále spamätáva zo samovraždy svojej spolužiačky, Hanny...
Kazeta 1, strana B   (CZ dabing) Druhá nahrávka je venovaná Jessice, Hanninej bývalej kamarátke. Tá...
Kazeta 2, strana A   (CZ dabing) V tretej nahrávke Hannah hovorí o tom, ako jej ublížil Alex. V škole...
Kazeta 2, strana B   (CZ dabing) Štvrtá nahrávka prezrádza, ako sa na Hanninej samovražde podpísal...
Kazeta 3, strana A   (CZ dabing) Piata nahrávka sa odvíja od udalostí zo štvrtej nahrávky a Hannah na...
Kazeta 3, strana B   (CZ dabing) Šiestym človekom na Hanninom zozname je Marcus Cole. Na škole...
Kazeta 4, strana A   (CZ dabing) Siedma kazeta je venovaná Zachovi, ktorý sa pôvodne javil ako milý...
Kazeta 4, strana B   (CZ dabing) V poradí ôsmym vinníkom je Ryan Shaver, šéfredaktor školského...
Kazeta 5, strana A   (CZ dabing) V deviatej nahrávke sa už druhýkrát dostal na rad Justin Foley....
Kazeta 5, strana B   (CZ dabing) Kazeta číslo desať patrí Sheri Holland. Tá bola tiež prítomná na...
Kazeta 6, strana A   (CZ dabing) V jedenástej nahrávke sa konečne dostáva na rad Clay. Hannah sa s...
Kazeta 6, strana B   (CZ dabing) Dvanásta nahrávka odhaľuje hroznú pravdu o Bryce Walkerovi. Týždeň...
Kazeta 7, strana A   (CZ dabing) Posledná nahrávka je venovaná pánovi Porterovi, školskému...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.