4. séria - 2 $ocky / 2 Broke Girls

And the Reality Problem   (CZ dabing)              ...
And The DJ Face   (CZ dabing)                ...
And the Childhood Not Included   (CZ dabing)            ...
And the Old Bike Yarn   (CZ dabing)                ...
And the Brand Job   (CZ dabing)                ...
And the Model Apartment   (CZ dabing)              ...
And a Loan for Christmas   (CZ dabing)              ...
And the Fun Factory   (CZ dabing)                ...
And the Past and the Furious   (CZ dabing)              ...
And The Move-In Meltdown   (CZ dabing)              ...
And the Crime Ring   (CZ dabing)                ...
And the Knock-Off Knockout   (CZ dabing)              ...
And the Cupcake Captives   (CZ dabing)              ...
And the Great Unwashed   (CZ dabing)              ...
And the Fat Cat   (CZ dabing)                ...
And the Zero Tolerance   (CZ dabing)              ...
And the High Hook-Up   (CZ dabing)                ...
And the Taste Test   (CZ dabing)                ...
And the Look of the Irish   (CZ dabing)              ...
And the Minor Problem   (CZ dabing)                ...
And the Grate Expectations   (CZ dabing)              ...
And the Disappointing Unit   (CZ dabing)              ...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.