1. séria - Černobyľ / Chernobyl

1:23:45   (CZ dabing)                                                                          ...
Please Remain Calm   (CZ dabing)                                                                        ...
Open Wide, O Earth   (CZ dabing)                                                                        ...
The Happiness of All Mankind   (CZ dabing)                                                                      ...
Vichnaya Pamyat   (CZ dabing)                                                                        ...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.