5. séria - Dr. House

Smrť všetko zmení   (SK dabing)                  ...
Nie je to rakovina   (SK dabing)                  ...
Nepriaznivé skutočnosti   (SK dabing)                  ...
Genetické danosti   (SK dabing)                  ...
Šťastná Trinástka   (SK dabing)                  ...
Radosť   (SK dabing)                      ...
Svrbenie   (SK dabing)                      ...
Emancipácia   (SK dabing)                    ...
Posledné útočisko   (SK dabing)                  ...
Čokoládová torta   (CZ dabing)                    ...
Raduj sa svete   (SK dabing)                    ...
Bez bolesti   (SK dabing)                    ...
Veľké dieťa   (SK dabing)                    ...
Väčšie dobro   (SK dabing)                    ...
Bez viery   (SK dabing)                      ...
Citlivý prístup   (SK dabing)                    ...
Spoločenské konvencie   (SK dabing)                  ...
Cica, Cica....   (SK dabing)                    ...
Uzamknutý   (SK dabing)                      ...
Jednoduché vysvetlenie   (SK dabing)                  ...
Záchrancovia   (SK dabing)                    ...
Rozdelený House   (SK dabing)                    ...
Pod kožou   (SK dabing)                      ...
Obidve polovice   (SK dabing)                    ...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.