8. séria - Dr. House

Twenty Vicodin   (SK dabing)                    ...
Transplant   (SK dabing)                    ...
Charity Case   (SK dabing)                    ...
Risky Business   (SK dabing)                    ...
The Confession subtitles   (SK dabing)                ...
Parents   (CZ dabing)                      ...
Dead & Buried   (SK dabing)                    ...
Perils of Paranoia   (CZ dabing)                  ...
Better Half   (SK dabing)                    ...
Runaways   (SK dabing)                      ...
Nobody 's Fault   (SK dabing)                    ...
Chase   (SK dabing)                      ...
Man of the House   (SK dabing)                    ...
Love is Blind   (SK dabing)                    ...
Blowing the Whistle   (SK dabing)                  ...
Gut Check   (SK dabing)                      ...
We Need the Eggs   (SK dabing)                    ...
Body and Soul   (SK dabing)                    ...
The C-Word   (SK dabing)                    ...
Post Mortem   (SK dabing)                    ...
Holding On   (SK dabing)                    ...
Everyone Dies   (SK dabing)                    ...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.