11. séria - Dva a pol chlapa

Nangnangnangnang   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Walden is forced to deal with two...
I Think I Banged Lucille Ball   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Charlie's daughter Jenny...
This Unblessed Biscuit   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Berta is injured on the job, and...
Clank, Clank, Drunken Skank   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Walden makes a big mistake...
Alan Harper, Pleasing Women Since 2003   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Alan's jealousy...
Justice In Star-Spangled Hot Pants   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Alan begs Walden to set...
Some Kind of Lesbian Zombie   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Alan and Walden hook up with a...
Mr. Walden, He Die. I Clean Room   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) A private investigator...
Numero Uno Accidente Lawyer   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Walden has a date with an...
On Vodka, on Soda, on Blender, on Mixer!   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Walden helps...
Tazed in the Lady Nuts    (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Walden is hired by a former...
Baseball. Boobs. Boobs. Baseball.   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Alan lets Lyndsey's...
Bite Me, Supreme Court   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Marty proposes to Evelyn, and she...
Three Fingers of Crème de Menthe   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) After Alan learns that...
Cab Fare and a Bottle of Penicillin   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Alan turns to Judith...
How to Get Rid of Alan Harper   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Alan takes an interest in...
Welcome Home, Jake   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Lyndsey discovers that Alan is sleeping...
West Side Story    (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Walden's reunion with his ex-girlfriend...
Daddy's Got a Healthy Flavor Stick   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Just as Walden is...
Lotta Delis in Little Armenia    (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Walden's therapist tells...
Dial 1-900-Mix-A-Lot    (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) Walden goes to Colorado with Jenny...
Oh WALD-E, Good Times Ahead   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2: CZ dabing) When Alan and Gretchen get...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.