4. séria - Cudzinka / Outlander

America the Beautiful   (titulky)                  ...
Do No Harm   (titulky)                      ...
The False Bride   (titulky)                    ...
Common Ground   (titulky)                    ...
Savages   (titulky)                      ...
Blood of My Blood   (titulky)                    ...
Down the Rabbit Hole   (titulky)                  ...
Wilmington   (titulky)                      ...
The Birds and The Bees   (titulky)                  ...
The Deep Heart's Core   (titulky)                  ...
If Not For Hope   (titulky)                    ...
Providence   (titulky)                      ...
Man of Worth   (titulky)                    ...

Upozornenie!
Kliknutím na video sa môžu objaviť reklamy pre dospelých. V žiadnom prípade do nich nevyplňujte svoje údaje, reklamy treba zatvoriť.
Prehlásenie:
Tieto reklamy má v sebe zabudovaný prehrávač, ktorý nevlastníme.