6. séria - Teória veľkého tresku

Variabilita večere vo dojici    (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Raj musí čeliť...
Potenciálna možnosť rozchodu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Keď Sheldon zistí, že...
Poznatok o Higgsovnom bozónu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Sheldon si najme...
Minimalizácia dopadu návratu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Wolowitz sa vracia z...
Holografická stimulácia   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Parta oslavuje Halloween v...
Výmaz pasáže   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Sheldon je nadšený, keď Stephen...
Párová dilema    (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Amy a Will Wheaton sa dostanú do...
Záhada čísla 43   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Howard a Raj sa pokúšajú zistiť...
Konflikt s parkovacím miestom   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Keď Univerzita...
Technika pitvania ryby   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Keď Amy ochorie, je na...
Vianočné dezilúzie   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Sheldon si spomína na Vianočné...
Metafora o vaječnom sendviči   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Sheldon bude obvinený...
Expedícia do Bakersfieldu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Chlapci sa rozhodli ísť...
Kripke-Cooperova inverzia    (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Sheldon je pobúrený,...
Kritické dopady vyzradenej zápletky   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Leonard sa...
Nesporný dôkaz náklonnosti    (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Zatiaľ čo zadaní...
Vytesnenie monštrá   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Po katastrofálnom rande...
Implementácia zmluvného záväzku   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Leonard, Sheldon a...
Preorganizovanie kumbálu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Howard nevie či má alebo...
Rozpory o definitívu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Konkurenčný boj medzi pánmi...
Alternatíva zakončenia   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Sheldon je nespokojný že...
Experimenty s protóny   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Sheldon sa dozvie že jeho...
Potenciál kúzla lásky   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Počas výletu do Las vegas...
Reakcia na bon voyage   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3 a 4: CZ dabing) Nový pracovný úspech...