6. séria - Teória veľkého tresku

Variabilita večere vo dojici    (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Potenciálna možnosť rozchodu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Poznatok o Higgsovnom bozónu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Minimalizácia dopadu návratu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Holografická stimulácia   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Výmaz pasáže   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6. séria  ...
Párová dilema    (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Záhada čísla 43   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Konflikt s parkovacím miestom   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Technika pitvania ryby   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Vianočné dezilúzie   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Metafora o vaječnom sendviči   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Expedícia do Bakersfieldu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Kripke-Cooperova inverzia    (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Kritické dopady vyzradenej zápletky   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ...
Nesporný dôkaz náklonnosti    (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Vytesnenie monštrá   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Implementácia zmluvného záväzku   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Preorganizovanie kumbálu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Rozpory o definitívu   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Alternatíva zakončenia   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Experimenty s protóny   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Potenciál kúzla lásky   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....
Reakcia na bon voyage   (Odkaz 1 a 2: SK dabing / Odkaz 3: CZ dabing)     6....