5. séria - Živí mŕtvi / The Walking Dead

Porážka   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Cudzinci   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Four Walls and a Roof   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)        ...
Slabtown   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Self Help   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Consumed   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Crossed   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Coda   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
What Happened and What's Going   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)      ...
Them   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
The Distance   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)          ...
Remember   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Forget   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Spend   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Try   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...
Conquer   (Odkaz 1: SK dabing / Odkaz 2 a 3: CZ dabing)            ...